ennustusmäng

Järgmise mängu ennustuse alguseni:

Kampaania reeglid

Ajavahemikul 10.06-07.07.2016 toimuvat kampaaniat „Ennusta ja võida” korraldab Saku Õlletehase AS (aadress: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa) (edaspidi korraldaja). Kampaania info on kättesaadav veebilehel www.carlsberg.ee.

Kampaania jooksul mängu tulemusi ennustanud ja/või lisaküsimustele vastanud mängijad osalevad 10 lauajalgpalli loosimises. Lisaks võidab üks õnnelik jalgpalli EMi ühisvaatamise kuni 50 sõbraga Apollo Kinos Solaris (aadressil Estonia pst. 9, Tallinn).

Ennustus ning lisaküsimus annavad mõlemad loosimisse ühe punkti. Lisaks teenib ühe lisahääle rakenduse Facbookis jagamise eest ning sõprade kutsumise eest (olenemata kutsutud sõprade arvust, teenib päevas ühe hääle)

Osalemisõigus

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud, kuid mitte Saku Õlletehase AS-i ja Imagine AD OÜ ning muude kampaania korraldamisega seotud firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

Mängija võib igast ennustusplokist osa võtta vaid ühe korra.

Võitjad

Võitjaga võetakse tema esitatud kontaktandmete kaudu ühendust hiljemalt loosimisjärgsel päeval.

Lisateave

 • Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.
 • Kampaania auhindu ei tohi edasi müüa, neid ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
 • Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimise kohta on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 • Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel.
 • Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 48 päeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu eeltoodud tähtaja jooksul auhinna võitmise fikseerimiseks ise korraldaja poole. Sellisel juhul loosib korraldaja välja uue võitja.
 • Kampaania korraldajal on õigus kontrollida kõikide võitja poolt kampaanias esitatud andmete õigsust.
 • Auhinda ei väljastata, kui andmeid on võltsitud, moonutatud või omandatud ebaausaid vahendeid kasutades või kui kampaanias osaleja ei ole täitnud kampaania reegleid.
 • Kampaanias osalemisega kinnitab kampaanias osaleja, et tal on selleks õigus, ta on teovõimeline isik ja ta on tutvunud ning nõustub kampaania reeglitega.
 • Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 • Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada võitja poolt kampaania rakenduses esitatud andmete vahendusel jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 • Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.
 • Kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust korraldaja kehtestatud kampaaniareeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Kampaanias osalemisega annab osaleja korraldajale nõusoleku kasutada ja edastada Imagine AD OÜ-le ja Saku Õlletehase AS-ile töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania võitjate väljaloosimiseks ja võitjate nimede avaldamiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
 • Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta Tallinna mnt 2, Saku, 75501 Harjumaa märksõnaga "Jalgpalli EM".

Lisateavet kampaania kohta saab e-posti aadressil carlsberg@imagine.ee